Tervetuloa SCOSin verkkosivuille!

SCOS – Standing Conference of Organizational Symbolism – on kansainvälinen akateeminen yhteisö, joka yhdistää eri taustoista ja oppiaineista tulevia tutkijoita ja organisoinnin ammattilaisia hyvin laajalta kentältä. SCOSin historia alkoi 1981, jolloin se muodosti itsenäisen verkoston European Group for Organizational Studies (EGOS) yhteyteen. SCOSilaisia yhdistää kiinnostus organisatiosymbolismiin sekä kulttuurin ja muutoksen suhteeseen, laajimmassa mahdollisessa merkityksessä. SCOS keskustelua leimaa organisaation ja johtamisen ymmärtäminen monitieteisessä ja -aineksisessa yhteydessään. Ajattelu SCOSin piirissä yhdistää tyypillisesti aineksia organisaatio- ja johtamistutkimuksen kentiltä sekä sosiaalisesta antropologiasta, kulttuurin- ja mediatutkimuksesta, filosofiasta, historian ja politiikan tutkimuksesta, sekä sosiaalipsykologiasta.

SCOSin toimintafilosofia kiteytyy ajatukseen ”serious fun” eli intohimosta ja akateemisesta luovuudesta, jolla teemoja lähestytään akateemisen haastavasti, mutta ei otsa rypyssä. SCOS on vakavaa, koska olemme sitoutuneet kansainvälisesti korkealuokkaiseen ja aidosti teoreettisesti haastavaan tutkimukseen liittyen organisaatioon, organisoimiseen, sekä johtamiseen. Ja hauskaa, koska SCOS verkoston jäsenet ovat innostuneita ja intohimoisia, muodostaen innoittavan ja inspiroivan tutkimusyhteisön. SCOSissa innostava yhteisöllisyys on keskeinen ja erottamaton osa kaikkea SCOSin toimintaa.

Vuotuisten konfrenssien ja seminaarien lisäksi SCOS kannustaa akateemiseen julkaisemiseen Culture and Organization aikakausikirjassa, jota kustantaa maineikas akateeminen kustantaja Taylor and Francis. Vuodesta 1995 julkaistu C&O on uniikki julkaisufoorumi akateemisesti innovatiivisille ja rajoja rikkoville artikkeleille laadullisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen kentillä. C&O antaa hyvän kuvan SCOSin perinteksi muodostuneesta kriittisestä lähestymistavasta laadulliseen tutkimukseen, joka ylittää perinteisiä tieteiden välisiä raja-aitoja, sekä reflektoi tapoja, joilla akateemista työtä tehdään, käytettyjä metodeja sekä alan yleisiä akateemisia käytänteitä ja konventioita.

SCOS yhteisöön kuuluu satoja jäseniä ympäri maailmaa, jotka pyrkivät tuottamaan ja uudistamaan lähestymistapoja johtamiseen ja organisaatioon teorialähtöisesti. SCOS yhteisö rohkaisee uusia avauksia ymmärtää kulttuuria ja symbolismia organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa. Me olemme sitoutuneet tarjoamaan korkealuokkaisen foorumin, jolla tavanomaisia tapoja ajatella organisaatiota ja johtamista haastetaan ja perinteisiä rajoja murretaan tavoitteena osallistua alati kasvavaan keskusteluun akateemisen kentän sisältöjen ja muotojen uudistamisesta.
SCOS in globaali toiminta tarjoaa pysyvän keskusteluyhteyden eri puolilla maailmaa toimivien tutkijoiden, kouluttajien ja organisoinnin ammattilaisten välillä.

Mikään ei olisi hauskempaa kuin toivottaa sinut tervetulleeksi SCOSiin. Liity meihin!

Lisää tietoa SCOS toiminnasta saat englanninkielisiltä verkkosivuiltamme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait