Välkommen till SCOS!

SCOS är ett globalt nätverk av akademiker och praktiker från en mängd olika discipliner och med varierande professionell bakgrund. SCOS grundades 1981 och var från början en oberoende arbetsgrupp inom EGOS (European Group for Organizational Studies). Vi är intresserade av olika sammanlänkade frågor om organisationssymbolism, organisationskultur och organisationsförändring, tolkade på bredast möjliga sätt. Detta påverkar också vårt engagemang i en inter- och trandisciplinär förståelse av organisationer, management, och studiet av dessa. Forskningen som bedrivs inom nätverket tenderar därför ha en bred mängd influenser, bland annat från fält som organisationsstudier, socialantropologi, kulturstudier, mediestudier, filosofi, statskunskap, socialpsykologi, och många fler.

SCOS’ filosofi är att upprätthålla en anda av ’serious fun’ vilket på ett utmärkt sätt fångar upplevelsen av att delta i vår årliga internationella konferens och våra regelbundna seminarier. ‘Serious’, därför vi är hängivna vårt arbete att utveckla annorlunda och banbrytande idéer i analysen av organisationer, organiserande, management och ledarskap. ‘Fun’, därför att medlemmarna i vårt nätverk är en källa av ständigt entusiasm, stöd och inspiration för varandra, och eftersom SCOS ser att den sociala sidan av våra aktiviteter är en mycket viktig, t.o.m. oskiljbar, del av vårt intellektuella projekt.

Vi engagerar oss via såväl våra konferenser och seminarier som vår officiella journal, Culture and Organization (C&O). Journalen publiceras av Taylor and Francis, och lanserades 1995. Den representerar en unik plattform för några av de mest originella och innovativa vetenskapliga studierna inom det brett definierade fältet kvalitativ management och organisationsstudier. Journalen är ett exempel på den tradition av kritisk kvalitativ forskning, som spänner över de traditionella disciplinära och funktionella gränser som kännetecknar SCOS. Därtill bidrar den med att reflektera över de former som detta vetenskapliga arbete tar, de metoder den använder och de röster den representerar.

Men framförallt har nätverket SCOS, vilken består av hundratals medlemmar världen över, som syfte att teoretiskt så väl som praktiskt producera och utveckla innovativa synsätt på organisationer och management, och särskilt uppmuntra och befrämja nya ansatser i studier av kultur och symbolism i organisationernas vardag. Vi uppmuntrar till diskussioner av marginaliserade perspektiv i förståelsen av organiserat liv, så väl som beaktandet av etisk-politiska dimensioner i sådana perspektiv. Vårt nätverk är en arena där gränser mellan konventionella och kritiska tankar om organiserat liv kan utmanas och suddas ut, och vi stödjer hängivet både kontinuitet och utveckling inom vårt ständigt växande studiefält. Slutligen, med tanke på vår globala räckvidd, vill vi också arbeta för att möjliggöra ett fortsatt utbyte av information och utveckla en gemenskap emellan en mycket spridd grupp av forskare, akademiker och praktiker.

Vad vi framför allt vill göra är att välkomna dig till SCOS. Kom med och bli en del av SCOS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait