Velkommen til SCOS!

SCOS er et globalt netværk af akademikere og praktikere, som kommer fra en række forskellige discipliner og professionelle baggrunde. Vi blev grundlagt i 1981, oprindeligt som en selvstændig arbejdsgruppe under ‘European Group for Organizational Studies’, men har nu været en uafhængig akademisk enhed i 25 år. Vores centrale interesse ligger i det tværfaglige felt mellem organisationssymbolisme, organisationskultur og organisationsforandring, tolket bredest muligt. Detter er præger også vores engagement i inter- og transdisciplinære forståelser af organisationer og ledelse. Vores forskning trækker derfor bade på organisationsstudier, socialantropologi, kulturstudier, mediestudier, filosofi, historie, statskundskab og socialpsykologi.

Filosofien bag SCOS er ‘serious fun’, som perfekt fanger den oplevelse det er at deltage i vores årlige internationale konference eller regelmæssige workshops, som afholdes I SCOS regi. ‘Serious’, fordi vi er dedikerede til udviklingen af ukonventionelle og banebrydende ideer om organisationsanalyse, organisation og ledelse. ‘Fun’, fordi medlemmerne i vores netværk er en kontinuerlig kilde af entusiasme, opbakning og inspiration for hinanden. For SCOS er den sociale side af vores aktiviteter utrolig essentiel – faktisk er den en uadskillelig del af vores intellektuelle og praktiske projekt.

Udover vores konference og workshops støtter vi også op om vores officielle tidsskrift, Culture and Organization. Tidsskriftet, som er publiceret af Taylor and Francis, blev lanceret i 1995. C&O repræsenterer en unik platform for det mest originale og innovative forskning i det bredere felt kvalitativ ledelse og organisationsstudier. Tidsskriftet afspejler dermed SCOS traditionen ved at have en kritisk tilgang til kvalitativ forskning som overskrider traditionelle discipliner og funktionelle grænser. Derudover bidrager C&O også med refleksion over de former, metoder og stemmer som repræsenterer denne forskning.

Grundlæggende ønsker SCOS netværket, som tæller mange hundrede af mennesker, at producere og videreudvikle teoretiske og praktiske innovative syn på organisation og ledelse, og specielt at opmuntre til nye metoder til at studere kultur og symbolisme i organisationers hverdagsliv. Vi opmuntrer derfor til diskussion af marginaliserede perspektiver på forståelsen af organiseret liv samt overvejelser omkring det etisk-politiske løfte for sådan et perspektiv. Vores netværk har altid stillet en arena til rådighed hvor grænser for konventionel tænkning om organiseret liv kan blive udfordret og udvisket, og vi har forpligtiget os til at forsøge at bibeholde og udvikle vores stadig voksende forskningsfelt. Endelig, på grund af vores globale rækkevidde, arbejder vi også på at udveksle information og udvikle samarbejdet mellem vores meget spredte gruppe af forskere, akademikere, og praktikere.

Vi kan ikke tænke os noget vi hellere vil end at velkomme dig til SCOS. Kom med og bliv en del af SCOS!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait